Šta je destilovana voda?

Šta je destilovana voda?

Šta je destilovana voda?

Na tržištu se mogu pronaći različiti proizvodi koji nose oznaku destilovana voda. Međutim, ako se malo bolje pogleda njihova deklaracija, odmah se vidi da to nije prava destilovana voda. A najmanje može da se koristi za piće.

Jedina prava destilovana voda namenjena za piće na našem tržištu je Čista kao Kiša. Reč je o vodi koja je oslobođena svih primesa – od minerala do zagađivača. Dobija se destilacijom izvorske vode tako što se ona prečisti, zatim zagreva, isparava i hlađenjem čista ponovo prevodi u tečno stanje. 

Svi ostali vidovi prečišćavanja su u neku ruku sporni. Oni ili podrazumevaju tehnologiju koja uključuje hemiju, pa se određeni deo te hemije može naći u krajnjem proizvodu tj. vodi ili se primenjuju filteri koji uklanjaju samo fizičke primese iz vode. U navedene tehnologije spadaju recimo jonski izmenjivači, filteri ili reversna osmoza. Reč je o prečišćavanju vode kroz flter koji ima otvore na nivou veličine molekula vode. Pumpa visokog pritiska gura vodu kroz taj filter, a na njemu se zadržavaju veliki molekuli zagađivača. Naravno, kao i svako sito i ovaj filter ima određeni broj rupica koje se ne mogu kontrolisati i kroz koje veoma sitne čestice zagađivača prolaze. Zbog toga i postoje parametri koji pokazuju dozvoljene granice pristustva određenih primesa u vodi.

Šta se svemože naći u vodama koje se danas prodaju na tržištu može da se vidi u pravilniku o higijenskim i hemijsko-biološki dozvoljenim materijama koje smeju da uđu u sastav svih voda koje su dozvoljene za piće (Pravilnik o higijenskojispravnostivodezapiće (“Sl. list SRJ”, br. 42/98 i 44/99)). To su stotine neverovatnih otrovnih jedinjenja. Budući da su u vodi prisutni u malim koncentracijama, smatra se da su te vode ispravne za piće. 

Ukoliko u organizam želite da unosite samo vodu koja je vrhunski čista od bilo kakvih primesa, zagađivača, minerala onda je brend Čista kao Kiša pravi izbor za vas. Pošto se proizvodi u strogo kontrolisanim uslovima, primenjujući najsavremeniju tehnologiju ova voda sa pravom nosi oznaku čista destilovana voda

Ljudi se često pitaju kakav je ukus destilovane vode. Zabluda je da je ova voda bezukusna. Ona ima pravi ukus vode. Kada pijemo mineralnu vodu mi ne osetimo ukus vode, već ukus različitih minerala koji su rastvoreni u toj vodi. Destilovana voda je veoma pitka i zaista je treba konzumirati, jer organizam traži vodu, a ne minerale (rastvorene stene). 

I u Srbiji i u Evropskoj uniji je jedino voda koja se dobija destilacijom tj. isparavanjem dozvoljena za upotrebu u farmaceutskoj industriji. Ostali načini prečišćavanja nisu dovoljno kvalitetni i zabranjeni su za tu vrstu upotrebe (u SAD je niži kriterijum). 

Čista kao Kiša je prva destilovna voda za piće u Srbiji namenjena svim građanima. Na žalost, voleli bismo da se to koristi već odavno. Ideja o ovako čistoj vodi se izgubila. Jedan od problema koji opetrećuje brend “destilovane vode” jeste to što se svašta pojavljuje na tržištu pod ovim nazivom. Kada čujemo destilovana voda u prvi mah pomislimo na vodu za peglu. Međutim, to nije tačno. Samo ime destilovana voda govori da se ova voda dobija destilacijom. Vode koje se na tržištu pojavljuju pod nazivom destilovana voda su vode koje su većinom očišćene od minerala i one su ustvari demineralizovane vode. Proces koji se koristi za dobijanje ove vode je daleko jeftiniji od destilacije i ta voda se pakuje u nehigijensku ambalažu. Tačnije ne obraća se pažnja na sastav ambalaže u koju se ta voda pakuje. Pojedine supstance su u izuzetno malim količinama otrovne za čoveka, ali one ne smetaju mehaničkim uređajima. Zato ta voda može da se koristi za pegle i akumulatore, ali ne za ljudsku uptrebu. 

Ljudi nekorektno zovu takvu vodu destilovanom. Taj naziv je možda ostao od pre 50-ak godina kada se u proizvodnji koristila destilacija i kada nisu postojali razno razni hemijski  i fizički procesi za oslobađanje minerala. To tada jeste bila destilovana voda. Danas su proizvođači demineralizovane vode možda i nesvesno zadržali naziv destilovana voda kako bi uputili ljude da se ta voda koristi za pegle, prskalice za veš… To u suštini pravi jako veliku smetnju nama koji želimo da dođemo do čiste destilovane vode za piće. 

U ovom trenutku je jako teško doći do prave destilovane vode za piće, jer je na ovdašnjem tržištu skoro i nema. U nedostatku prave kontrolisane destilovane vode ljudi pokušavaju da je naprave u improvizovanim kućim zanatskim radionicam. Onda tu vodu pakuju u nekakve balone. To su procesi koji nisu kontrolisani i gde se ne može voditi računa o čistoj atmosferi, o čistoj ambalaži, o sigurnosti proizvoda. Voda se pakuje u ambalažu ručno, ljudi dolaze u kontakt sa proizvodom i onda takav proizvod prodaju po različitim forumima. To je samo znak da je destilovana voda proizvod koji ima svoje kupce koji na očajnički način pokušavaju da dođu do proizvoda koji im je potreban. Međutim, takva vrsta proizvodnje je potpuno nepouzdana, jer ne znamo šta je zapravo zapakovano u ambalaži. Uvek postoji mogućnost da dobijemo neku jeftinu vodu koja liči na destilovanu, ali u suštini ona nije zaista destilovana voda. 

Zatvori