Razlika između demineralizovane i destilovane vode

Razlika između demineralizovane i destilovane vode

Destilovana voda je voda koja se koristi za pegle, akumulatore i slične uređaje. Nekada je zaista bilo tako. Koristila se za tehničku upotrebu u uređajima kojima smeta prisustvo rastvorenih minerala, kao što su akumulatori, pegle, farmaceutski proizvodi. Neke industrije koristile su čistu vodu dobijenu klasičnim procesom destilacije. To je skup i dugotrajan, ali siguran postupak. U novije vreme koriste se mnogo jeftiniji i brži postupci prečišćavanja vode kao što su filteri, jono-izmenjivačke kolone, reversna osmoza…

Tako dobijena voda nije “destilovana voda”, ali se zbog navike potrošača koristi taj naziv. Ovde je zapravo reč o demineralizovanoj ili demi vodi. Demi voda je svakako lošijeg kvaliteta od destilovane vode. Uz to, pakuje se nehigijenski u nehigijensku ambalažu, jer to za mašine nije presudno, a ta voda nije za ljudsku upotrebu. Takođe, zakoni EU i Srbije ne dozvoljavaju upotrebu demi vode, već samo destilovane vode u farmaceutskoj industriji na mestima gde je visok nivo čistoće potreban.

Zatvori