Flaširana voda nije čista voda​

Flaširana voda nije čista voda​

Šta se podrazumeva pod ispravnom vodom koju svakodnevno upotrebljavamo? Da li je voda koju pijemo i koristimo za pripremu hrane, bilo da je iz vodovoda ili da je kupujemo u balonima i flašama čista? Naravno da nije. Ona je puna minerala (mineral = stena) koji se rastvaraju u čistoj vodi koja je kao kišnica pala na zemlju. Prolaskom kroz zemlju voda je rastvorila stene u sebi i tako postala “mineralna voda”. Pored stena rastvorila je i sve ostalo na šta je naišla na svom putu. A to podrazumeva i bakterije, viruse, gljivice, produkte raspadanja, toksine, naftu, pesticide, deterdžente… O tome koje od tih materija i u kojoj količini možemo naći u vodi koja je dozvoljena za piće u Srbiji (slično i u drugim zemljama) pročitajte u “Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće” iz 2019. godine.

Zatvori