Stvarno
čista voda

U vodi koju svakodnevno koristimo nalazi se velika količina živih organizama, njihovih toksina i produkata raspadanja, prirodnih hemijskih molekula iz zemljišta, kao i sintetičkih zagađenja poteklih iz fabrika i domaćinstava. Šta sve ima u vodi koju pijemo možemo da vidimo na slici koja je preuzeta sa sajta svetski poznatog proizvođača vode Watsons iz Hong Konga.

Čista kao kiša je zaista čista voda

Čista voda je voda koja ne sadrži ne samo nečisoće, već ne sadrži ni rastvorene stene (minerale) koji se rastvaraju u kišnici prilikom njenog prolaska kroz zemljište.

Prednosti staklene ambalaže

Voda Čista kao kiša je destilovana u vrhunskim posudama od inoxa AISI 316L (medicinski inox za vodu za injekcije, koja se koristi za ubrizgavanje u telo). Pakuje se u najprirodniju i najčistiju ambalažu – staklo. Plastika, PET i druge vrste ambalaže proizvedene od sintetičkih materijala često delom utiču na sastav vode u njima.

Čista kao kiša ima pravi ukus vode

Kakav je ukus destilovane vode Čista kako kiša? To je najlepši ukus vode – materije koja je najvažnija u životu. Svi ukusi voda pomešanih sa drugim hemijskim jedinjenjima imaju neki strani ukus! U prehrambenoj industriji se zbog dobrog ukusa koristi voda bez minerala, a u našoj tradiciji je poznato da se u rakiju dodaje isključivo destilovana voda, dok joj minerali kvare ukus.

Kvalitet vode Čista kao kiša

Kvalitet vode Čista kao kiša je stalan. Ne zavisi od slučajnih varijacija na izvorištu, bunaru, reci ili drugom rezervoaru iz kojeg se dobija voda koja se neprerađena pakuje. Svaka kap vode Čista kao kiša prolazi destilaciju!

Voda Čista kao kiša se dobija isključivo destilacijom

Kako se u prirodi čisti voda? Milionima godina voda u prirodi, opterećena mnoštvom materija koje rastvara i prima u sebe, pročišćava se samo destilacijom. Voda isparava, para se hladi i kondenzuje i ponovo je čista!

šta je zaista Destilovana voda?

Na tržištu se mogu pronaći različiti proizvodi koji nose oznaku destilovana voda. Međutim, ako se malo bolje pogleda njihova deklaracija, odmah se vidi da to nije prava destilovana voda. A najmanje može da se koristi za piće. Jedina prava destilovana voda namenjena za piće na našem tržištu je Čista kao Kiša. Reč je o vodi koja je oslobođena svih primesa – od minerala do zagađivača. Dobija se destilacijom izvorske vode tako što se ona prečisti, zatim zagreva, isparava i hlađenjem čista ponovo prevodi u tečno stanje. Svi ostali vidovi prečišćavanja su u neku ruku sporni. Oni ili podrazumevaju tehnologiju koja uključuje hemiju, pa se određeni deo te hemije može naći u krajnjem proizvodu tj. vodi ili se primenjuju filteri koji uklanjaju samo fizičke primese iz vode. U navedene tehnologije spadaju recimo jonski izmenjivači, filteri ili reversna osmoza. 

Reč je o prečišćavanju vode kroz flter koji ima otvore na nivou veličine molekula vode. Pumpa visokog pritiska gura vodu kroz taj filter, a na njemu se zadržavaju veliki molekuli zagađivača. Naravno, kao i svako sito i ovaj filter ima određeni broj rupica koje se ne mogu kontrolisati i kroz koje veoma sitne čestice zagađivača prolaze. Zbog toga i postoje parametri koji pokazuju dozvoljene granice pristustva određenih primesa u vodi.
Ukoliko u organizam želite da unosite samo vodu koja je vrhunski čista od bilo kakvih primesa, zagađivača, minerala onda je brend Čista kao Kiša pravi izbor za vas. Pošto se proizvodi u strogo kontrolisanim uslovima, primenjujući najsavremeniju tehnologiju ova voda sa pravom nosi oznaku čista destilovana voda.

Razlika između demineralizovane i destilovane vode

U novije vreme koriste se mnogo jeftiniji i brži postupci prečišćavanja vode kao što su filteri, jono-izmenjivačke kolone, reversna osmoza… Tako dobijena voda nije "destilovana voda", ali se zbog navike potrošača koristi taj naziv.

Namerno opstruisanje korišćenja destilovane vode

Destilovana voda kao magnet privlači sav otpad i neorganske materije koje se nalaze u vama, a koje se potom izbacuju iz tela. To je JEDINA vrsta vode koja će izvršiti taj čin sa stopostotnom delotvornošću, jer je to jedina voda koja je 100% lišena smeća.

Proces destilacije

Prečišćena voda ide na destilaciju

Uzimamo kvalitetnu izvorsku ili artersku - bunarsku vodu, koja već ima kvalitet za piće.

Filtriranje vode

Vodu filtriramo najboljim i najsavremenijim filterima i dvostrukom RO. Dobijamo vodu vrhunskog kvaliteta, koja ispunjava zahteve Američke farmaceutske industrije.

Kuvanje vode

Vodu kuvamo na 110 stepeni Celzijusa. Na taj način se preostali gasovi ispuštaju na ventilu kolone za gas. Ostali reziduum ostaje u rezervoaru, a čista vodena para odlazi i kondenzuje se u kapi vode Čista kao kiša!

Pakovanje destilovane vode

Destilovanu vodu Čista kao kiša pažljivo sipamo u čistu staklenu ambalažu koju zatvaramo aluminijumskim zatvaračem.

Konzumiranje

Uzivajte !

staklena-flasa
plasticna-flasa

Kome je namenjena
destilovana voda?

Ljudi koji vežbaju

Pri povećanim naporima organizma pijemo više vode. Na taj način nadoknađujemo gubitak vode znojenjem, disanjem i radom bubrega. Takođe, ubrzan i otežan metabolizam produkuje više štetnih produkata, toksina i metabolita, koji se eliminišu najviše vodom (i disanjem). Upotrebom čiste vode povećavaju se performanse organizma, olakšava se proces detoksikacije i povećava energija.
zdravlje-cista-kao-kisa
zdravlje

Osobe koje vode računa o zdravlju

Osobe koje vode računa o svom zdravlju, zdravoj ishrani i načinu života ili imaju problema sa zdravljem, paze šta piju i koliko “minerala", toksina i teških metala unose u telo. Bolesni i ljudi narušenog zdravlja brinu o zaštiti i nezi organa od štetnih materija.

Famaceutska industrija

Najstrožije kriterijume za kvalitet vode koja ulazi u sastav proizvoda ili se koristi u procesu proizvodnje svakako ima farmaceutska industrija. Nije zamislivo koristiti bilo koju vodu osim destilovane vode za spravljanje svih proizvoda koji se primenjuju u ljudskom telu. To zakonom propisuju sve zemlje Evropske unije, kao i Srbija. (Farmakopeja).
famaceutska-industrijja

čista
destilovana
voda

Zatvori